Generalforsamling i Hadsten Sports Klub

9. oktober 2017 19:13 , af Jonas Hooge

Hermed indkaldes til Generalforsamling, den 31/10 2017 klokken 19.00. Mødested er endnu ikke fastlagt. Dette vil blive meldt ud senere på ugen i denne nyhed.

Dagsorden i følge vedtægterne. Punkter der ønskes optaget på dagsordenen mailes til hskpresse@hotmail.dk senest en uge før generalforsamlingen.

På Hovedledelsens vegne

Jonas Hooge
Formand for Hadsten Sports Klub